Algemene Voorwaarden

Behorende bij de huur van de Duinvilla Segerink aan de Zwanenbalg 24, 8754 DD te Makkum.

  1. Kosten, voor verhuurder/eigenaar, welke voortvloeien uit door huurder aangerichte schade en/of het niet correct achterlaten van de woning worden met de borgsom verrekend. Uw tegoed wordt na vertrek z.s.m. aan u overgemaakt. Indien de vordering van verhuurder/eigenaar, naar aanleiding van voornoemde, de borgsom overschrijdt is huurder verplicht het bedrag van de overschrijding, op eerste verzoek van de verhuurder/eigenaar, te voldoen;
  2. Schade aan de woning of het interieur dient terstond gemeld te worden aan de verhuurder/eigenaar;
  3. Het gebruik c.q. verbruik van elektriciteit alsmede centrale verwarming dient als goed huisvader beheerd te worden.
  4. Huurperiode geldt op de aankomstdag vanaf 15.00 uur en op de vertrekdag tot uiterlijk 11.00 uur;
  5. De woning dient in een opgeruimde en ordentelijke staat te worden achtergelaten. De vaatwasser dient uitgeruimd te worden en het huisvuil dient in desbetreffende containers op het park gedeponeerd te worden;
  6. De woning mag maximaal door 4 personen bewoond worden;
  7.  In de woning mag niet gerookt worden;
  8. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Annuleringsvoorwaarden:

tot 46 dagen voor uw komst 25% - , vanaf 45 dagen 50% - , vanaf 35 dagen 80% - , vanaf 3 dagen 90% van de volledige verblijfkosten exclusief borgsom.

Wijze van betaling:

Na ontvangst van uw reservering ontvangt u van ons een kostenoverzicht van uw boeking.

De betaling van de verblijfkosten (inclusief toeristenbelasting) en borg en indien van toepassing schoonmaakkosten dient als volgt plaats te vinden:

  1. te voldoen een aanbetaling ten bedrage van € 300,-, binnen 7 dagen na ontvangst van het kostenoverzicht, op ons bankrekeningnummer  NL55 INGB 0665020651 (BIC INGBNL2A) t.n.v. J.G.M. Segerink te Oldenzaal;
  2. de resterende verblijfkosten dienen uiterlijk 4 weken vóór uw komst op voornoemde rekening te zijn bijgeschreven.

N.b. u ontvangt, na betaling van de volledige verblijfkosten, een informatiebrief, per e-mail, toegezonden.

Huurder verklaart zich, middels verzending van de reservering bevestiging, akkoord met deze Algemene Voorwaarden.